Adem, Pinksteren, Simone Snakenborg Ritueelbegeleidng uivaarten Tilburg
Pinksteren

 

 

 

 

 

alles wat adem heeft
leeft

in jou voort
als hartenklop

stroomt door jouw aderen
blaast door jouw vezels
ademt in jouw ziel

zoals de wind
die je niet kunt zien

hoor je
voel je
weet je

wie jou lief is
is nabij

© 5 juni 2017 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Het mooie aan vliegen, Simone Snakenborg Ritueelbegeleidng, uitvaarten, Tilbiurg

het mooie aan vliegen
zei ze
is dat de wereld
even als vanzelf
langs je heen strijkt

je stapt van de rand
en strekt je in leegte

het mooie aan vliegen
zei ze
is dat je het niet kan
maar doet

en ze ademde uit

© 19 mei 2017 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

 

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Zachtjes wuiven je handen
Ruwe vergezichten
Alsof ze weten wat komen gaat

Lieve lucht
Waar ga je heen?
Waarom kan ik je niet volgen?
Je gaat zo snel

Zachtjes rimpelen je ogen
Kleine lichtjes
In groot vuur

Lieve aarde
In welke kloof daal jij af?
Ik durf niet mee
Bang om je te verliezen

Zachtjes huilt je gezicht
Ik zie je verre tranen glanzen
Als druppels in de zee

Lieve nacht
Blijf nog even bij me
En wacht nog wat

© 21 augustus 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

In de Goede Week - deze week - worden tradiegewijs de zeven laatste 'woorden' gelezen van Jezus aan het kruis. Zeven zinnen, zijn het eigenlijk, zinnen uit diverse passages in het Nieuwe Testament.

Woorden van een stervende op zijn weg het leven los te laten. Het zouden zomaar de woorden kunnen zijn van een slachtoffer van een aanslag gepleegd in deze tijd.

Hier een eigentijdse 'hertaling', opgedragen aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 en hun naasten.

 

1.

Vergeef hun
Ze weten niet wat ze doen
Ontroven, beschamen
Ik ben een voorbeeld
ben slechts voorhanden
Kan hun daden niet ontwijken

---

 

2.

Als jij met me meegaat
en je durft laten gaan
Wat zul je dan gelukkig zijn
In vrede - kleurenlicht
Wat je nooit gekend hebt
geweten; daar zul je zijn
Herken je mij?

---

 

3.

Lieve moeder
Ik ga mijn eigen weg
Ik laat je alleen
Ik laat je niet alleen
Ik laat je
mijn hart
Ik

---

 

4.

Eli, Eli, lema sabachtani -
waarom liet je me los?
Was ik niet je kind
been van jouw gebeente?
Wie kijkt er dan voor mij
in de toekomst
neemt me bij de hand?

---

 

5.

Dorst heb ik
Droog verdord mijn goede wil
Een steppe met stoppels en doornen
Meer laat ik niet achter
Alleen mijn tranen zijn nat

---

 

6.

Ik-ben-er
Aangekomen
waar ik mag zijn
Eindpunt
doodgelopen
en toch weer
niet

---

 

7.

Als ik zelf niet verder kan
niet meer weet
de koers ben kwijtgeraakt
roerloos, oeverloos
Wat kan ik anders dan
me door de wind laten varen
in jouw naam?
Tot ook de wind is gaan liggen

---

© 22 maart 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding | +31 6 11 16 16 31

 

Bevrijd mij, Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Bevrijd mij
mijn leven is volbracht
en ik zag dat het goed was

Bevrijd mij en begeleid mij
leer mij loslaten wie ik was
leer mij groeien naar het licht

Bevrijd mij
ik die de woorden zo goed kende
maar ze verlieten mijn lippen niet

Bevrijd mij en begeleid mij
leer mij loslaten wie ik was
leer mij groeien naar het licht

Het licht dat straalt als een nieuwe lentezon
dat gloeit in ons diepste binnen
en opvlamt boven ons uit

Het licht, nieuw geboren
waarin ik leven zal
hier in jullie hart

overal

---

Bevrijd mij
Bye-bye

 

Kijk hier voor meer teksten rond afscheid

© 9 april 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding | 016-11.16.16.31

Gedicht bij afscheid Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Langzaam wordt het licht
De zon zet haar eerste stappen
in de nieuwe zomerdag

Je opent je ogen, kijkt om je heen
Wat mooi hier, zo blauw en fris
Ja, hier wil ik zijn

Dan kijk je naar beneden
en ziet een stip, je kind
Je strekt je uit en pakt zijn hand

Wees niet bang, ik ben hier,
zeggen je ogen,
Ik ben hier voor jullie, voor altijd

(© Simone Snakenborg | 21 Juli 2010)