Ritueelbegeleiding is een redelijk nieuw vak. Naarmate het kerkbezoek in Nederland minder wordt, zien we een grotere behoefte aan ritueelbegeleiders die kunnen helpen bij het vormgeven van en voorgaan bij uitvaarten en andere vieringen rond sleutelmomenten in het leven zoals: verwelkoming in de wereld, huwelijk, relatiebevestiging, pensionering, enzovoort.

Als ritueelbegeleider vind ik het belangrijk om de literatuur binnen het vakgebied bij te houden en een bijdrage te leveren in de discussie over de mogelijkheden en begrenzingen van ritueelbegeleiding bij afscheid. Onderstaand een overzicht van de mijns inziens belangrijke boeken. 

Collega's met wie ik samenwerk

Bruijns Uitvaartverzorging Oosterhout

DELA Tilburg, Breda, Den Bosch

Monuta Wensten en Holterman

Uitvaatbegeleiding Harriet van der Vleuten

Van Gorp Uitvaartzorg

Lid van / aangesloten bij

http://www.lbvr.nl/

Landelijke Beroepsvereniging voor ritueelbegeleiders

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Netwerk Sterven en Rouw Midden Brabant

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding bij afscheid

 

Boeken

Lilian Boudewijn-Slaats, Damiëlle, Hier heb ik helemaal geen tijd voor, Abc Uitgeverij, 2e druk 2016: Kijk hier voor mijn recensie van dit boek.

Christiane Berkvens – Stevelinck, Vrije rituelen, Vormgeven aan het leven, Uitgeverij Neimema, Zoetermeer, 2007

Lucien de Cock, Rituelen en gewoonten in Europa, Geschiedenis van de dood, i.s.m. Uitgeverij Davidsfonds (Leuven), Kampen Uitgeverij Kok, 2006

Anselm Grün, Rituelen voor lichaam en ziel,  Ned. vertaling: Uitgeverij Lannnoo NV, Tielt, 2005

Anselm Grün, 50 persoonlijke rituelen, Rituelen bieden ruimte waar je op adem kunt komen, Ned. vertaling: Forte Uitgevers, Baarn, 2008

Manu Keirse, Vingerafdruk van verdriet, Uitgeverij Lannoo, 2012: Kijk hier voor mijn recensie van dit boek

Carlo Leget, Ruimte om te sterven, Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners, Uitgeverij Lannoo, vierde, geheel herziene druk, 2013

Aart Mak, Met stomheid geslagen?, Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 2006

Valeer Neckelbrouck, Tussen authiciteit en hypocrisie, De ambiguïteit van rituelen, Uitgeverij Garant Antwerpen-Amersfoort, augustus 2016

Huub Oosterhuis, Ogen die mij zoeken, Afscheid en uitvaart, Uitgeverij Kok, Utrecht, 2005

Huub Oosterhuis, Waar onze doden zijn, Negenenveertig namen, Uitgeverij Ten Have, 2013

Arthur Polspoel, Wenen om het verloren ik, Over verlies en rouwen, Uitgeverij Ten Have/Davidsfonds, Leuven, vijftiende druk, 2004

Claudia Venhorst en Brenda Mathijssen DOOD, Wegwijs in de Nederlandse uitvaartcultuur, Centrum voor Thantalogie, Uitgeverij Parthenon,  2017

Links uitvaartzorg en rouwen

Atelierpierrejuste.nl (ambachtelijke steenhouderij voor graf- en gedenkstenen (Lith)

Bijzonderekisten (kisten en urnen in Tilburg)

Crematorium Tilburg en omgeving

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging

Gedenkwaardig.nl (webwinkel)

Huis Voor Zingeving

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging

In de wolken (boeken en materialen o.g.v. rouw bij verlies)

KiunstUrnen.com (unieke, handbeschilderde urnen)

Landelijk Steundpunt Rouw (LSR)

Make a Memory (netwerk professionele fotografen voor ernstig zieke, terminale en overleden kinderen)

Meride Begrafenisondernemers

Overdedood.nl (databank voor professionals o.g.v. sterven, afscheid en rouw)

Praktijk Kracht uit Rouw (praktijk voor verlies en rouw van Mieke Kamphuis)

Stichting De Horizon Tilburg (lotgenotengroep van nabestaanden na zelfdoding)

Stichting Lost a Child

Uitvaart.nl (uitvaartsite voor Nederland)

Uitvaart-tilburg.nl (uitvaartsite voor de regio Tilburg)

Uitvaartmedia.com (nieuws voor professionals)

Uitvaartverzekeringwijzer.net

Uitvaartverzorging-info.nl (uitvaartsite voor Nederland)

Uitvaartverzorgers in Tilburg

Vereniging ouders van een overleden kind