Top 10 meest opmerkelijke uitvaartproducten

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding
Leentje de Rouwkoe (foto Simone Snakenborg)

Mijn bezoek aan de Uitvaart Vakbeurs 2016 van donderdag 30 september 2016 namens de LBvR heeft niet alleen goede gesprekken opgeleverd. Speciaal voor Nieuwwij.nl ging ik op zoek naar de tien meest opmerkelijke uitvaartproducte.

Lees hier het artikel.

 © 7 oktober 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding en Nieuwwij.nl

Ritueelbegeleiding op de kaart

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Op donderdag 29 september vanaf 15:30 uur sta ik namens de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders op de Uitvaart Vakbeurs in Gorinchem (stand 122) en vandaag hadden we een gezamenlijke voorbereiding op hoe we ons als vereniging willen presenteren aan onze collega’s in de uitvaartbranche.

We hebben grote stappen gezet in de bewustwording van wat het vak ritueelbegeleiding bij afscheid en uitvaart behelst. Wie zijn wij, wat hebben wij te bieden aan nabestaanden en aan collega’s in de uitvaartbranche? Er klonken antwoorden en ideeën die het vak steeds duidelijker op de kaart zullen zetten in Nederland.

Als zelfstandig ritueelbegeleider denk ik veel na over de inhoud van mijn vak en wat ik specifiek kan betekenen voor mensen. Dat doe ik op mijn eigen manier met mijn eigen woorden en beelden. Vandaag heb ik er vele bijgekregen. Bedankt LBvR!

Ritueelbegeleiding transformeert

het proces van afscheid

door bewust op weg te gaan

en samen stil te staan.

© 17 september 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Over de plaats van religie in leven en dood

10392589_699821810106868_240619391408270273_n
evneFoto Simone Snakenborg | St. Paulus Abdij, Oosterhout

Nee, we willen beslist geen religieuze uitvaart.

Een zin die ik zo vaak hoor in het kennismakingsgesprek met nabestaanden ter voorbereiding op een afscheidsdienst. Ze zitten er vaak dan nog wat beduusd bij. Want de dood verrast altijd, zelfs al wordt het sterven min of meer verwacht.

En dan heel vaak komen er toch, gaandeweg tijdens de voorbereidingen, religieuze verhalen, belevingen, symbolen naarboven drijven.

Een mevrouw die heel haar leven een diepe band had met Maria en op belangrijke momenten een kaarsje liet branden naast een wijwaterflesje uit Lourdes.  Een meneer met een oud bijbeltje van zijn vader. Een rozenkrans die vanzelfsprekend meegaat in de kist,

Mijn ervaring als ritueelbegeleider is dat mensen moe zijn van het woord ‘religie’. Moe vanwege alle beperkingen die vanuit de kerk soms worden opgelegd.  Moe vanwege de schandalen die via Commissie Deetman en langs andere wegen de media weten te bereiken, moe vanwege alle meningsverschillen, conflicten of nog erger die zich in grllige sporen uitzaaien over de wereld.

Dus, religieus, nee liever niet. Maar dat religie leeft in de harten en het denken van mensen, dat bewijst mijn werk als ritueelbegeleider keer op keer. Mensen zijn en blijven op zoek naar een levensbeschouwelijke of zo je wilt, spirituele diepgang in hun leven, zeker als het de dood betreft. En het is steeds een uitdaging om het bewustzijnsniveau te raken dat bij de mensen past. Dat een afscheid verder en dieper reikt dan een oprecht “Het ga je goed en rust zacht”. Maar dat het aansluit bij wat de mensen geloven in hun hart dat de dood is en zal zijn.

Zoals bij die mevrouw die tijdens haar leven vele malen zat bij Maria. Haar heb ik namens de aanwezigen een absoute mogen geven met het wijwater dat ze zelf uit Lourdes had meegebracht.

Onze diepste wens is dat jouw Beschermvrouwe en Troosteres Maria
jou zal bijstaan op je pad.
Dat ze je een steun is, een Licht, een Schouder,
Zoals jij altijd hebt gevoeld dat zij was voor jou.

En om jou goed op weg te zenden,
geef ik jou wat water mee uit het flesje
dat je zelf uit Lourdes hebt meegebracht.

Moge het water van Maria je reinigen van al je angsten, pijn en verdriet.
Moge het water van Maria je verkwikken op je pad.
Moge het water van Maria je voor altijd begeleiden
in het Eeuwige Licht.

© 4 september 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Lees verder Over de plaats van religie in leven en dood

Waar ga je heen?

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Zachtjes wuiven je handen
Ruwe vergezichten
Alsof ze weten wat komen gaat

Lieve lucht
Waar ga je heen?
Waarom kan ik je niet volgen?
Je gaat zo snel

Zachtjes rimpelen je ogen
Kleine lichtjes
In groot vuur

Lieve aarde
In welke kloof daal jij af?
Ik durf niet mee
Bang om je te verliezen

Zachtjes huilt je gezicht
Ik zie je verre tranen glanzen
Als druppels in de zee

Lieve nacht
Blijf nog even bij me
En wacht nog wat

© 21 augustus 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Is het niet verdrietig om steeds met de dood bezig te zijn?

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Is het niet verdrietig om steeds met de dood bezig te zijn?

Dat is een vraag die ik vaak mag beantwoorden als ik vertel wat voor werk ik doe.

Verdrietig? Ja soms. Als ik de felle pijn zie door een plotseling afgebroken leven. De tranen om woorden die niet meer zijn uitgesproken, het ongeloof dat hij of zij er niet meer is.

Maar niets is zo mooi om iemand in deze periode van verwarring, verdriet en geleefd worden te helpen om een goed afscheid vorm te geven, Om samen te zoeken naar woorden, beelden en muziek die bij de overledene passen als een warme deken.

Dan ben ik alleen maar dankbaar dat ik naast de naasten mag zijn.

Wanneer je je bevindt in de rollercoaster van emoties wanneer een zo dierbare is overleden, is het fijn om iemand naast je te hebben die zowel de emoties in goede banen leidt als ook de zakelijke kant niet uit het oog verliest. Respectvol en warm, alsof je al jaren lid bent van ons gezin.

Voor meer reacties bekijk mijn gastenboek.

© 8 augustus 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Nu ook lid van Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Vanaf heden ben ik ook lid van het Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant.  Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven en rouw. Ik ben hier te vinden.

© 12 juli 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Nooit vergeten – Srebrenica

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding bij afscheid

Onze handen besmeurd
met zwarte tranen,
ongeloof.

Nooit, nee nooit
laten wij hen nog los –
onze schaamte voorbij.

Vandaag is de grote herdenking in Srebrenica op Het Plein in Den Haag. Deze herdenking vindt sinds 1997 jaarlijks plaats op 11 juli.  Er worden dan ruim acht duizend slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht. Mensen die in 1995 zijn omgekomen door radicale nationalistische Servische en Bosnisch-Servische agressie, nadat de enclave – onder toeziend oog van de VN – was gevallen. Velen van hen zijn nog niet teruggevonden. Srebrenica en omstreken liggen bezaaid met massagraven waaruit de stoffelijke overschotten nog steeds worden opgegraven, vervolgens geïdentificeerd en dan pas herbegraven op de grote begraafplaats in Potočari (Srebrenica).

Opdat wij nooit vergeten: zij die uit het dagelijkse leven zijn gerukt, bijeengepakt in kampen en vernietigd als afval.

Voor activiteiten en meer informatie kijk hier.

© 11 juli 2016 | Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

De kracht van een persoonlijk symbool

Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding

Het is zo belangrijk dat de afscheidsdienst past bij de overledene en ook bij de nabestaanden. Dat het samenzijn herkenbaar is en de persoonlijkheid ademt van degene die is overleden.

Deze persoonlijke toon kan worden geraakt met woorden – de taal van alle betrokkene – met muziek, met foto’s of video’s, In de meeste uitvaarten wordt hiermee wel ‘gespeeld’.

Als ritueelbegeleider zoek ik echter ook naar een persoonlijk ritueel, als de nabestaanden dit uiteraard wensen, en naar een persoonlijk symbool.

Persoonlijk symbool

Een persoonlijk symbool is een voorwerp dat past bij de overledene, Dat hij of zij altijd bij zich heeft gedragen of gemaakt, bijvoorbeeld: een kunstwerk, een voorwerp dat hij of zij graag ter hand man, een boek, een beker, een landkaart, enzovoort. Iets wat een eigen verhaal vertelt over belangrijke momenten in het voorbije leven.

Zo mocht ik vandaag voorgaan in een afscheidsdienst waarin een knuffelaapje een centrale plaats innam. Een kleine pluchen talisman die altijd in de auto op het dashboard had gelegen tijdens de vele reizen die de persoon door het land maakte voor zijn werk.

Nu was het aapje dus mee op de allerlaatste reis, als persoonlijke geluksdrager. Omringd door verwanten en naasten.

 

Zoals jouw talisman altijd deed,

zo doen wij nu:

wij wensen jou een goede reis.

– veel geluk.

 

© Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding | 6 juli 2016